CONTACT US CONTACT US 0800 40 600
Beste klant,

IPNexia tracht steeds de best mogelijke en meest betrouwbare telecomdienst te leveren, vooral tijdens de wereldwijde pandemie en nu nog steeds tijdens de energiecrisis met een enorme inflatie en prijsvolatiliteit.

Zoals u al ongetwijfeld zult gemerkt hebben, zijn de verschillende prijsindexen (opnieuw) significant gestegen sinds begin 2022. Het jaareinde is nog niet volledig bereikt, maar de consumentenprijsindex (CPI) zal eindigen op een verhoging tussen 10% à 11% op het einde van dit jaar. (Statbel).

IPNexia is getroffen door deze verschillende prijsstijgingen, voornamelijk:

  • Stijging van de energieprijzen (voornamelijk in ons datacenter)
  • Indexering van de lonen, +11%
  • Kantoorhuur: +10%
  • Stijging van IT- en andere hardwarekosten
  • Prijsindexering voor IPNexia bij onze providers en andere leveranciers

Daarom zal IPNexia, voor de tweede keer en in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden artikel 4.4., haar prijzen indexeren op basis van de Consumentenprijsindex.

Hoewel de consumentenprijsindex in 2022 een stijging kent tussen de 10% en 11%, heeft IPNexia getracht de impact op haar klanten zo laag mogelijk te houden.

Daarom zal de indexering een verhoging van 5,4% ten opzichte van uw vorige prijzen betekenen.

Deze aanpassing zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 op al uw abonnementen. Dit zal geen invloed hebben op onze communicatietarieven (Pay as you use).

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons hier of uw persoonlijke Account Manager.

Met vriendelijke groeten

The IPNexia Team