CONTACT US CONTACT US 0800 40 600

Dear Customer,

We would like to inform you that your analogical telephony (CPS/CS) solution will be End of Life and stopped as from the 31st July 2022.

This has been foreseen for the past years, analogical telephony is an old technology and has been replaced for a few years by newer technologies (such as Voice Over IP).

We have noticed that you are still using some numbers on this old technology. This can be a number used for an alarm, a fax or a telephony line…

Please contact your dedicated account manager, he will help you opt for the best solution for you!

What is next for you?

• We recommend to contact your Account Manager
• Opt for one of our new VoIP solutions
• To be certain to have migrated your solution before the 31st of July, we recommend to place your order before the end of June
• Services will be stopped the 31st of July, your telephony must be migrated before this date

If no migration is done before the 31st of July, your services will be stopped or all your calls using the CPS code 1510 included in your business telephony will be billed by Proximus.

Cher client,

Nous souhaitons vous informer que votre solution de téléphonie analogique (CPS/CS) sera en fin de vie et arrêtée à partir du 31 juillet 2022.

Ceci est prévu depuis plusieurs années, la téléphonie analogique est une technologie ancienne et a été remplacée depuis quelques années par des technologies plus récentes (comme la voix sur IP).

Nous avons remarqué que vous utilisez encore certains numéros sur cette ancienne technologie. Il peut s’agir d’un numéro utilisé pour une alarme, un fax ou une ligne téléphonique…

Veuillez contacter votre account manager dédié, il vous aidera à opter pour la meilleure solution pour vous !

Quelles sont les prochaines étape?

• Nous vous recommandons de contacter votre Account Manager
• Opter pour l’une de nos nouvelles solutions VoIP
• Pour être certain d’avoir migré votre solution avant le 31 juillet, nous vous recommandons de passer votre commande avant la fin du mois de juin.
• Les services seront arrêtés le 31 juillet, votre téléphonie doit être migrée avant cette date

Si aucune migration n’est effectuée avant le 31 juillet, vos services seront arrêtés et/ou tous vos services utilisant le code CPS 1510 inclus dans votre téléphonie professionnelle seront repris et facturés par Proximus.

Beste klant,

Wij willen u graag informeren dat uw analoge telefonie (CPS/CS) oplossing End of Life zal zijn en zal stoppen vanaf 31 juli 2022.

Dit is al sinds enkele jaren voorzien, analoge telefonie is een oude technologie en is sinds enkele jaren vervangen door nieuwere technologieën (zoals Voice Over IP).

Wij hebben gemerkt dat u nog steeds gebruik maakt van sommige nummers op deze oude technologie. Dit kan een nummer zijn dat gebruikt wordt voor een alarm, een fax of een telefoonlijn…

Neem contact op met uw account manager, hij zal u helpen de beste oplossing te kiezen!

De volgende stappen voor u zijn :

• Wij raden u aan contact op te nemen met uw Account Manager
• Te kiezen voor één van onze nieuwe VoIP-oplossingen
• Om zeker te zijn dat uw oplossing gemigreerd zal worden voor 31 juli 2022, raden wij u aan uw bestelling te plaatsen voor eind juni 2022
• De diensten zullen gestopt worden op 31 juli 2022, uw telefonie moet voor deze datum gemigreerd zijn

Indien u voor 31 juli 2022 niet bent overgeschakeld, zullen uw diensten worden stopgezet of zullen al uw oproepen met de CPS-code 1510 die deel uitmaken van uw bedrijfstelefonie door Proximus worden gefactureerd.

Best regards  |  Cordialement  |  Met vriendelijke groeten

The IPNexia Team